Polityka prywatności

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się znaczenie następujących pojęć:

− Administrator – Agnieszka i Maciej Krzyżosiak

− Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://holistyczne.pl

− Użytkownik – każdy korzystający ze Strony.

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie oraz tzw. stronach lądowania przynależących do tej Strony.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu zapisu na newsletter.

Dane Osobowe subskrybentów newslettera przechowywane i przetwarzane są przez firmę UAB MailerLite, Paupio g.28, LT-11341 Vilnus .

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Administrator zapewnia poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd Użytkownikowi. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji i wypisania się z newslettera w dowolnym momencie.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania do polityki prywatności, to skontaktuj się z  mailowo: biuro(at)holistyczne.pl