blogowanie,  o życiu

Praktykowanie życia jako rzemiosła


Czy życie jest tylko zbiorem przypadkowych doświadczeń, czy też można je opanować jako wyuczone rzemiosło?

Życie to starożytna podróż.

Dla niektórych jest to podróż mierzona czasem, który upływa między bliźniaczymi wydarzeniami, takimi jak narodziny i śmierć.

Dla innych jest to ponadczasowa, niekończąca się droga do wieczności. Bez względu na to, jak długie, skończone czy nieskończone, w pewnym momencie wielu z nas zastanawiało się, co zrobić ze swoim życiem.

Dla wielu ludzi życie nigdy nie było ukazane jako system składający się z możliwych do zidentyfikowania części – „rozbierz na części i złóż z powrotem”. Każdy kawałek pasował do wielkiej, dobrze naoliwionej maszynerii wszechświata. Życie jest po prostu doświadczane – jak akt balansowania.


Często patrząc wstecz z perspektywy czasu, kiedy jesteśmy już dorośli, zdajemy sobie sprawę, że nasi rodzice nie mieli „systemu” nauczania nas życia, tak samo jak najczęściej i my nie mamy takiego dla siebie i naszych dzieci.
Nic więc dziwnego, że wielu z nas „leci przez życie”, bez bardzo potrzebnych umiejętności i mapy, która nas prowadzi.
Dowiedzieliśmy się, że pomyślne poruszanie się po drodze życia wymaga zastosowania wyuczonych umiejętności. Rzadko jest wynikiem pecha lub ślepego szczęścia. Ale jakie dokładnie umiejętności? A jaki jest plan tej podróży?

Potrzebna jest struktura organizująca podejście do „życia” jako wyuczonego, zarządzanego rzemiosła.


Życie jako rzemiosło


Aby praktykować całe życie jako rzemiosło czyli sposób, w jaki rzemieślnik świadomie uprawia zawód, taki jak medycyna czy cięcie laserem 3d, wymaga systematycznej organizacji niezliczonych działań związanych z rzemiosłem życia. Bo przykładowo aby taka procedura cięcia przebiegała w pełni bezpiecznie, z zapewnieniem najwyższych oczekiwań jakościowych by otrzymać precyzyjnie ukształtowaną stal musimy zarządzać, uczyć się. I w taki podobny sposób organizujemy, zarządzamy, uczymy i praktykujemy nasze życie.

Potrzebna jest struktura organizująca podejście do „życia” jako wyuczonego, zarządzanego rzemiosła. Opierania się na zasadach stosowanych w mistrzowskich warsztatach na całym świecie; stopniowe uczenie się wiedzy o konkretnym „rzemiośle” i mierzenie rozwoju własnych umiejętności w tym rzemiośle, aby osiągnąć biegłość jako rzemieślnik w danym zawodzie. By osiągnąć biegłość w życiu.

Discover more from Holistyczne.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading