• holistyczne,  niepełnosprawność,  o życiu,  wspieram,  zieje ogniem

    Byle nie uciec

    Pozwól, że powiem Ci dziś coś o rodzicach dzieci ze specjalnymi potrzebami. Bóg nas nie wybrał, ponieważ wiedział, że jesteśmy wystarczająco silni. Wiesz skąd ja to wiem? Ponieważ istnieje wiele dzieci o specjalnych potrzebach, które są zrozpaczone, zaniedbywane, maltretowane, porzucane…