*,  holistyczne,  naturoterapia,  pielęgniarstwo holistyczne,  wiosna

Oczyść, odpuść, porusz!

Wielu z nas podziela jeden i ten sam problem: brak powiązania między myśleniem a czuciem, umysłem, ciałem, działaniem i wyobraźnią, wolą i odbiorem. Zamiast płynąć między robieniem a byciem, podążając za naturalnymi biorytmami naszych ciał i planety, nasze życie charakteryzuje się nagłymi zmianami rytmów i radykalnymi dysharmoniami, zrywami intensywnej aktywności, po których następuje bierne wyczerpanie.

Brak połączenia z naturalnymi biorytmami nie jest nowym problemem dla ludzi, ale staje się coraz poważniejszy wraz z postępem nowoczesnej technologii. Dzisiaj po zachodniemu opisujemy ten problem jako rozszczepienie lub pęknięcie między umysłem a ciałem. W języku współczesnej psychologii można to wyjaśnić jako brak równowagi między świadomymi i nieświadomymi siłami psychiki. W starożytnych tradycjach o tym zerwaniu mówiono jako o rozdarciu tkaniny duszy albo ciała subtelnego.Kiedy yin i yang, czyli negatywne i pozytywne bieguny, rozdzielają się, witalny system energetyczny ciała nie ma już zdrowego, dynamicznego napięcia. Pomiędzy biegunem yang, mózgowym, psychicznym, duchowym a biegunem yin, witalnym, materialnym. W języku Pięciu Duchów/ Pięciu Przemian aspekt Hun lub yang duszy nie komunikuje się już z aspektem duszy Po lub yin. Hun nie inspiruje już i nie ożywia ciała swoimi uzdrawiającymi wizjami i marzeniami, a Po nie uziemia już i nie stabilizuje psychiki dzięki niezawodnym rytmom organicznym i nieomylnym instynktom.

Niezależnie od używanej terminologii, ten brak napięcia w ciele skutkuje pogorszeniem zdrowia i witalności funkcjonowania fizycznego i psychicznego. Kiedy Hun, czyli duchowa dusza, przestaje wznosić i ożywiać Po, siła życiowa opada w kierunku ucieleśnionego lub somatycznego aspektu psyche. Kiedy qi zapada się w kierunku duszy soma lub po, znajdujemy chroniczne, nieruchome blokady fizyczne, sztywność i ból, zachowania regresywne i wyczerpaną energię psychiczną. Ten rodzaj zapaści może prowadzić do depresji, obsesji, przewlekłego bólu mięśni, wyczerpania i hipochondrii. I odwrotnie, kiedy yin po lub materialna dusza nie przywiązuje yang hun do ziemi, qi unosi się i gromadzi w niematerialnym lub mentalnym aspekcie psyche. W tym przypadku rezultatem jest nadpobudliwość, bezsenność, niepokój i kołatanie serca.

Wiosna to dobry czas by oczyścić, puścić i poruszyć to co nieruchome. Będzie łatwiej niż w każdej z innych pór roku☺️

Tak Pory roku nie przesuwają się z jednej na drugą w zupełnie płynnym układzie. Zamiast tego, energie kosmiczne łączą się jak przypływy rzek, strumienie pogodowe, tworząc wstrząsy, wiry i fale, gdy nowe wzorce przejmują stare. W miarę jak sezon zmienia się zdarzają się dni, które wydają się dziwne i nieco niepokojące. Nie wiemy, czy będzie świeciło słońce czy padał śnieg. W ogrodzie zwierzęta i ptaki biegają i przelatują między drzewami.

Jest na naszym ciele taki punkt Pian Li ( LI6). Jest punktem łączącym luo na meridianie jelita grubego. Jest blisko związny z innym punktem punktem luo Lie Que (Lu7) . Oba punkty znajdują się nieco poza oczekiwaną linią meridianu w zaskakująco wrażliwych zagłębieniach na ramieniu. To „zejście” poza linię mówi nam wiele o naturze i mądrości tych punktów.Dotknięcie tego punktu potwierdza naszą świadomość, że Droga nie zawsze jest prostą ścieżką. A ponieważ ten punkt otwiera przepływ qi w dół ramienia, do palca wskazującego i w górę do otworów w głowie, wzmacnia naszą zdolność wskazywania drogi do przodu, aby zobaczyć, dokąd musimy iść pomimo skrętów i zakrętów podróży!

Ruszajcie, oczyszczajcie, odpuszczajcie.

Discover more from Holistyczne.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading